Newsletter

Podaj swój adres e-mail by na bieżąco otrzymywać informacje o najnowszych promocjach

PT - Badania Penetracyjne

Badanie penetracyjne bazują na efekcie kapilarnej penetracji cieczy wskazującej (penetrantu) w głąb defektów powierzchni badanej (pęknięć, rys, porów). Po oczyszczeniu badanej powierzchni z nadmiaru penetrantu i jej osuszeniu, nanosi się na nią następnie cienką, białą warstwę wywoływacza. Wywoływacz "wyciąga" penetrant z wad i czyni je widzialnymi w formie kolorowych, liniowych lub zaokrąglonych wskazań. Dokumentowanie jest możliwe z użyciem opisu, szkicu, taśm klejących, wywoływacza błonotwórczego (odrywalnego), fotografii, fotokopii lub video. Badanie metodą penetracyjną umożliwia wykrywanie nieciągłości powierzchniowych, w tym tych najbardziej niebezpiecznych powierzchniowych nieciągłości płaskich, nieciągłości wąskoszczelinowych, pęknięć. Materiał badawczy występuje w formie penetrantów barwnych lub fluorescenycjnych, zróżnicowanych pod względem czułości oraz metody badań. W przypadku produkcji seryjnych badania penetracyjne wykonuje się z wykorzystaniem specjalizowanych linii (FPI line).