Newsletter

Podaj swój adres e-mail by na bieżąco otrzymywać informacje o najnowszych promocjach

UT - Badania Ultradźwiękowe

Badania ultradźwiękowe polegają na wprowadzeniu do badanych obiektów fal ultradźwiękowych, tj. drgań mechanicznych o częstotliwości powyżej 20kHz, oraz detekcji tych fal po ich przejściu przez ten obiekt. Informacje o wadach w obiekcie zawierają się w parametrach sygnału wychodzącego z obiektu. tj. amplitudzie, fazie, widmie, bądź obwiedni. Badania ultradźwiękowe zależnie od stosowanych rodzajów fal, umożliwiają przede wszystkim wykrywanie wewnętrznych, ale także powierzchniowych i podpowierzchniowych nieciągłości obiektów. Tą metodą jest możliwe wykrywanie najbardziej niebezpiecznych nieciągłości płaskich i wąskoszczelinowych. Fale ultradźwiękowe wprowadza się w materiał za pomocą głowicy, której głównym elementem jest tzw. przetwornik. Pobudzanie przetwornika piezoelektrycznego impulsami elektrycznymi oraz "nasłuch" odbywa się za pośrednictwem defektoskopu ultradźwiękowego.