Newsletter

Podaj swój adres e-mail by na bieżąco otrzymywać informacje o najnowszych promocjach

PRISM - badanie naprężeń metodą wiercenia otworów

BN - XRD - ESPI - Badanie naprężeń

« powrót do listy

System PRISM - metoda wiercenia otworów z wykorzystaniem techniki ESPI

Wiercenie otworów to jedna z metod badania naprężeń szczątkowych, gdzie materiał jest usuwany przez wywiercenie małego 'ślepego' otworu w próbce. Po sekwencji wiercenia pozostały materiał w sąsiedztwie otworu znajduje się w nowym ustabilizowanym stanie naprężeń. Ta zmiana stanu naprężeń powoduje niewielkie wypaczenie powierzchni w pobliżu otworu. Mimo przesunięcia są małe, są mierzalne i umożliwiają obliczenie naprężeń, które były obecne w próbce przed wierceniem. Metoda wiercenia otworów uznawana jest za pół-niszczącą metodę pomiarową, ponieważ wielkość nawierconych otworów jest tak mała w stosunku do wielkości próbki, ze można ja pominąć.
Tradycjonalna metoda wiercenia otworów wymaga przygotowania próbki. W przypadku mierzenia systemem PRISM wykorzystywana jest metoda obrazu interferencyjnego, zatem obróbka próbek nie jest potrzebna. Oprogramowanie umożliwia położenie kamery oraz głowicy w dowolnie wybranej pozycji, dzięki czemu zyskujemy możliwość mierzenia naprężeń z każdego kierunku. Mierzenie jest szybkie – zabiera dokładnie parę minut.
System PRISM jest jednostką laboratoryjną a mierzenie odbywać się może na powierzchniach płaskich.
 
Procedura pomiarowa

Typowa procedura zaczyna się od określenia, gdzie powierzchnia próbki jest odpowiednia do nawiercenia przez końcówkę wiertła. Prism wykrywa powierzchnie poprzez metodę styku elektrycznego, gdzie wiertarka porusza się w kierunku powierzchni, aż rozpocznie nawiercanie. Alternatywnie, można zastosować wykrywanie wizualne powierzchni. Użytkownik określa listę głębokości do wiercenia i system zapisuje dane. Etap pojedynczego wiercenia jest zawsze wykonywany automatycznie. Laserowe zobrazowanie powierzchni powstaje po pojedynczym etapie wiercenia. Jeden dodatkowy obraz jest tworzony w celu zdefniowania pozycji otworu i skali.

Oprogramowanie PRISM

Nowe oprogramowanie dla systemu PRISM opartego na metodzie wiercenia otworów znacznie ułatwiło pomiar i zarządzanie bazą danych.

Oprogramowanie PRISM  jest całkowicie nowe i zawiera narzędzia do ustawienia próbek, pomiaru i analizy danych. Nowe funkcje pomagają znaleźć lepszą konfigurację pomiarów i umożliwiają analizę jakości danych na nowe sposoby, które pomagają użytkownikowi generować dokładniejsze wyniki. Przeprowadzenie pomiaru jest intuicyjne. Użytkownik może wiercić otwory jeden po drugim (ręczne) lub przełączyć się na w pełni automatyczny  pomiar a następnie powrócić do ręcznego pomiaru w dowolnym momencie. Proces wiercenia można regulować za pomocą kilku parametrów, aby dostosować go do różnych materiałów przeznaczonych do wiercenia  i zmian które mogą wystąpić pomiędzy nawiertami. Białe obrazy światła nawiertu mogą być zarejestrowane w celu udokumentowania procesu.