Helling – środki do badań penetracyjnych

    System penetrantów NORD-TEST jest szeroko stosowany w branży motoryzacyjnej, konstrukcjach stalowych, w badaniach spoin, w badaniach zbiorników czy statków. W celu zapewnienia odpowiedniej czułości badania przy niskich temperaturach należy zwiększyć czas penetracji wg wymagań EN ISO 3452-6. Do badań w wyższych temperaturach należy stosować serię SUPER-CHEK (65ºC do 180ºC).

    Fluxo – środki do badań penetracyjnych

    Zgodność z ASME/RCCM (standard w przemyśle atomowym - zawartość siarki i halogenów