Wzorcowanie defektoskopu UT

    Wzorcowanie defektoskopu ultradźwiękowego cztery podstawowe filtry.